บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บรรพบุรุษของมนุษย์ในพื้นที่เอเชียตะวันตกถือเป็นสองสายพันธุ์

บรรพบุรุษของมนุษย์ในพื้นที่เอเชียตะวันตกถือเป็นสองสายพันธุ์

การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ที่มีข้อโต้แย้งแบ่งสปีชีส์ Homo ในยุคแรกๆ ออกเป็นสองส่วน การวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์และดินที่มีการโต้เถียงสรุปได้ว่าไซต์สำคัญๆ ในเอเชียตะวันตกไม่ได้มีโฮโม เพียงชนิดเดียว แต่มี 2 สปีชีส์หนึ่งอาศัยอยู่ราว 1.8 ล้านปีก่อน และอีกหลายแสนปีต่อมา ทีมงานที่ขุดค้นโครงกระดูกบางส่วนที่เมือง Dmanisi...

Continue reading...