สล็อต pg slot

‎ขนมปังปิ้งปี 2005? ปีอาจกลายเป็นที่อบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการณ์‎

‎ขนมปังปิ้งปี 2005? ปีอาจกลายเป็นที่อบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการณ์‎

 ‎แนวโน้มของอุณหภูมิพื้นผิวประจําปีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มภาวะโลกร้อนที่แข็งแกร่งในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา‎‎ปีที่แล้วเป็นปีที่อบอุ่นที่สุดเป็นอันดับสี่ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1800 และสภาพภูมิอากาศในสถานที่อาจทําให้ปี 2005 อบอุ่นที่สุดนักวิทยาศาสตร์ของนาซากล่าวว่าในสัปดาห์นี้‎ ‎การวิเคราะห์ข้อมูลปี 2004 โดย NASA ยืนยันตัวเลขสําหรับ 2004 เผยแพร่ในเดือนธันวาคมโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก...

Continue reading...