สล็อตออนไลน์]

การให้คำปรึกษาการเริ่มต้น: จากดีถึงดี

การให้คำปรึกษาการเริ่มต้น: จากดีถึงดี

ผู้ประกอบการรายใหม่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันในด้านอายุ ประสบการณ์ ขั้นของความคิด ความสนใจในอุตสาหกรรม และความสามารถทางการเงิน เธรดที่เชื่อมต่อพวกเขาคือความต้องการที่ปรึกษาที่สนับสนุนซึ่งสามารถช่วยพวกเขานำทางขึ้นและลงของเส้นทางเริ่มต้นของพวกเขาการให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพเป็นงานที่ท้าทายและใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม การได้เห็นผู้ก่อตั้งใหม่เดินอย่างราบรื่นบน เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นเป็นประสบการณ์ที่ยกระดับ บทเรียน บางอย่างที่เราได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานกับผู้ประกอบการที่ศูนย์บ่มเพาะของเราคือ: การให้คำปรึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบองค์รวม: ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นที่ได้รับความนิยม ที่ปรึกษาสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลที่คุณดึงมาใช้เมื่อคุณต้องการ และพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนหรือเทคโนโลยีเท่านั้นที่ให้ข้อมูลทางเทคนิค...

Continue reading...